Hudba

Projekční a inženýrská činnost.

V Klein Building za vás zpracujeme administrativu, která je nedílnou součástí každého návrhu i samotné stavby nemovitosti. V tomto odvětví se pochopitelně dobře orientujeme a můžeme vám slíbit, že vám ušetříme nejn čas a peníze, ale především energii, kterou byste mnohdy zbytečně plýtvali v komunikaci s úřady.

 

Co obnáší projekční činnost

Příprava zakázky
analýza zakázky a staveniště, specifikace potřebných podkladů a průzkumů, specifikace potřebných prací a profesí

Návrh stavby
analýza podkladů (technologie, energetika, statika), zpracování konceptu řešení, studií, skic ve variantách, odsouhlasení cílových představ se zákazníkem, objasnění všech souvislostí (urbanistické, funkční, estetické), konzultace s veřejnoprávními orgány a organizacemi, předběžný odhad nákladů stavby, vypracování 3D návrhu – vizualizace – utvoří dokonalou představu, možnost zpracování fyzického modelu v libovolném měřítku

Vypracování dokumentace k územnímu řízení
vypracování základních náležitostí a dokumentace stavby, přikládaných k návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby na základě zpracovaných podkladů, obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání územního rozhodnutí, obstarání rozhodnutí o umístění stavby, shrnutí výsledků a zapracování podmínek rozhodnutí o umístění stavby do návrhu stavby

Vypracování dokumentace pro stavební řízení
stanovení podmínek pro dodržení souladu dokumentace s předprojektovými fázemi, vypracování dokumentace stavby, přikládané k žádosti o vydání stavebního povolení, obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných k vydání stavebního povolení, obstarání stavebního povolení, zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace

Vypracování dokumentace pro provedení stavby
autorský dozor projektanta nad dodržením architektonické a celkové koncepce podle již zpracované dokumentace, vypracování dokumentace pro provedení stavby dalším propracováním dokumentace z předchozí fáze, obstarávání projektových podkladů od dodavatelů přicházejících v úvahu

Další činnosti
návrhy interiérů občanských a bytových staveb, návrhy zahradnických úprav okolí staveb, zpracování projektové dokumentace na počítači v CAD-formátu, vypracování fyzického modelu pro prezentaci záměru

 

Co obnáší inženýrská činnost

Zajištění stavebního povolení a komunikace s úřady
zprostředkování a zajištění stavebního povolení , územního řízení či stavebního ohlášení, komunikace s úřady a všemi dotčenými orgány, zajištění potřebných podkladů a vyjádření

Vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby
zpracování podkladů pro nabídkové řízení

Spolupráce při zadání realizace stavby dodavateli
spolupráce při získávání a vyhodnocení nabídek, vypracování podkladů pro uzavření smlouvy na dodávku stavby

Spolupráce při provádění stavby
autorský dozor projektanta, technický dozor investora

Spolupráce po dokončení stavby
spolupráce při kolaudačním řízení, dohled nad odstraňováním kolaudačních závad, spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby, zajištění fotografické a video dokumentace

Poradenská činnost
návrh smluv týkajících se výstavby a nemovitostí, vypracování analýz pro optimalizaci stavebních materiálů nebo technologií, analýzy poruch a poškození objektu, návrh optimální technologie opravy poruchy

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.