Hudba

Projekční a inženýrská činnost.

Projekční činnost

Návrh a stavba nemovitosti s sebou nese mnohé povinnosti a značnou administrativní zátěž. Můžete si přečíst níže, co vše to obnáší, nebo to prostě nechte na nás, máme bohatou praxi 😉

PŘÍPRAVA ZAKÁZKY

 • analýza zakázky a staveniště, specifikace potřebných podkladů a průzkumů, specifikace potřebných prací a profesí

NÁVRH STAVBY

 • analýza podkladů (technologie, energetika, statika), zpracování konceptu řešení, studií, skic ve variantách, odsouhlasení cílových představ se zákazníkem, objasnění všech souvislostí (urbanistické, funkční, estetické), konzultace s veřejnoprávními orgány a organizacemi, předběžný odhad nákladů stavby, vypracování 3D návrhu – vizualizace – utvoří dokonalou představu, možnost zpracování fyzického modelu v libovolném měřítku

VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ

 • vypracování základních náležitostí a dokumentace stavby, přikládaných k návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby na základě zpracovaných podkladů, obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání územního rozhodnutí, obstarání rozhodnutí o umístění stavby, shrnutí výsledků a zapracování podmínek rozhodnutí o umístění stavby do návrhu stavby

VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

 • stanovení podmínek pro dodržení souladu dokumentace s předprojektovými fázemi, vypracování dokumentace stavby, přikládané k žádosti o vydání stavebního povolení, obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných k vydání stavebního povolení, obstarání stavebního povolení, zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace

VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

 • autorský dozor projektanta nad dodržením architektonické a celkové koncepce podle již zpracované dokumentace, vypracování dokumentace pro provedení stavby dalším propracováním dokumentace z předchozí fáze, obstarávání projektových podkladů od dodavatelů přicházejících v úvahu

DALŠÍ ČINNOSTI

 • návrhy interiérů občanských a bytových staveb, návrhy zahradnických úprav okolí staveb, zpracování projektové dokumentace na počítači v CAD-formátu, vypracování fyzického modelu pro prezentaci záměru

Inženýrská činnost :

ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A KOMUNIKACE S ÚŘADY

 • zprostředkování a zajištění stavebního povolení , územního řízení či stavebního ohlášení, komunikace s úřady a všemi dotčenými orgány, zajištění potřebných podkladů a vyjádření

VYPRACOVÁNÍ PODKLADŮ PRO VYHLEDÁNÍ DODAVATELE STAVBY

 • zpracování podkladů pro nabídkové řízení

SPOLUPRÁCE PŘI ZADÁNÍ REALIZACE STAVBY DODAVATELI

 • spolupráce při získávání a vyhodnocení nabídek, vypracování podkladů pro uzavření smlouvy na dodávku stavby

SPOLUPRÁCE PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

 • autorský dozor projektanta, technický dozor investora

SPOLUPRÁCE PO DOKONČENÍ STAVBY

 • spolupráce při kolaudačním řízení, dohled nad odstraňováním kolaudačních závad, spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby, zajištění fotografické a video dokumentace

PORADENSKÁ ČINNOST

 • návrh smluv týkajících se výstavby a nemovitostí, vypracování analýz pro optimalizaci stavebních materiálů nebo technologií, analýzy poruch a poškození objektu, návrh optimální technologie opravy poruchy

 

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.